U heeft geen toestemming gegeven voor het gebruik van cookies en kunt daarom niet inloggen.

Cookieverklaring

  
Nieuwe Leden
Deze maand zijn er nog geen nieuwe leden aangemeld.

Schrijf je ook in!

Koveni heeft nu 168 leden
Word lid van Koveni

Interesse in Korfbal?

(Weer) beginnen met korfballen?

Lid worden van Koveni?

Vragen over korfballen bij Koveni?

Kijk hier hoe je in contact komt met leden van onze vereniging die je kunnen helpen.

Sponsorkliks

Klik op de afbeelding hieronder om Koveni te sponsoren terwijl je online winkelt.

E-Mail
Foto's? fotos@koveni.nl

Opgeven voor activiteiten? opgaven@koveni.nl

Teamgenoot of lid van Koveni geblesseerd of langdurig ziek? ziekenboeg@koveni.nl
Koveni webshop
Ga naar de webshop van Koveni

Inschrijfformulier 2021-2022

Formulier leeg maken

Geslacht Man  Vrouw 

Geboortedatum

Naam
Voornaam Tussenvoegsel(s) (opt.) Achternaam

Adres
StraatHuisnummer

PostcodeWoonplaats

Contact
E-mailTelefoon (opt.)Mobiel (opt.)
1 telefoonnummer is verplicht

Lidmaatschap

Digitale identiteit
Ik heb al een account op Koveni.nl Zo ja, mijn account naam is:
 Nee  Ja 

Contributie
Ik betaal per
 Kwartaal  Half jaar  Jaar (5% korting) 

IBANTen name van
NL

Akkoord met de voorwaarden
Ik verleen hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan 'KORFBALVERENIGING KOVENI, NIEUWEGEIN' om van mijn hierboven genoemde giro/bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie en vervoersbijdragen

Spelerskaarten
Ik bevestig hierbij 1 pasfoto in jpg formaat per e-mail te sturen aan de ledenadministratie (ledenadministratie@koveni.nl)
(zie de Organisatiestructuur van Koveni).

Opmerkingen

Privacy
Ik ga akkoord met de Privacyovereenkomst van Koveni.

ReCaptcha

Bevestigen

Inschrijven als lid van Koveni: Meer informatie

Van harte welkom bij korfbalvereniging Koveni in Nieuwegein. Wij vragen u voor de leden- en contributieadministratie het bovenstaande inschrijfformulier volledig in te vullen. Voor de digitale spelerskaart vragen wij om een digitale pasfoto als JPG- of PNG-bestand naar ons op te sturen. U wordt verzocht per toerbeurt mee te helpen met het vervoer naar en van uitwedstrijden, het gaat hierbij om een paar keer per seizoen.

Inschrijven bij Koveni

Wat betekent het zich inschrijven bij Koveni?
 • U geeft een garantie voor het betalen van contributie.
  • De contributie wordt geïnd per automatische incasso.
  • De contributie wordt voor elk seizoen vastgesteld in de ALV.
  • De contributie wordt bepaald op een bedrag per kwartaal.
  • U heeft de mogelijkheid per jaar in plaats van per kwartaal te betalen, dit levert u een korting van 5٪ op.
  • Het is tevens een mogelijkheid om via e-mail een elektronische rekening te ontvangen. Hier wordt wel €2,50 voor in rekening gebracht.
 • Koveni houdt zich aan de privacywetgeving (AVG). Telefoonnummers en emailadressen worden opgenomen op de Koveni-website en zijn alleen voor leden zichtbaar. Als u hier bezwaar tegen heeft, vragen u om dit op het inschrijfformulier aan te geven.
 • Koveni kan bij inschrijving geen garantie geven dat onmiddellijk aan de competitie kan worden deelgenomen. Dit hangt af van de actuele teamindelingen.
 • Beëindigen van het lidmaatschap kan schriftelijk of per email bij de ledenadministratie (ledenadministratie@koveni.nl of gebruik het contactformulier).
  • Het kwartaal waarin het lidmaatschap wordt opgezegd dient volledig te worden betaald. Verder moet de bondscontributie voor het K.N.K.V. tot het einde van het seizoen volledig worden betaald.

Contributiebedragen

Onderstaand vindt u de contributiebedragen voor het seizoen 2020-2021 (de bedragen van het huidige seizoen zijn nog niet bekend).
 • Als leeftijd geldt de leeftijd per 1 januari van het lopende seizoen.
 • Voor het vervoer naar uitwedstrijden vragen wij een vervoersbijdrage van €8,00 per kwartaal. Dit bedrag is al meegerekend in de genoemde contributiebedragen.
 • Chauffeurs die rijden naar een uitwedstrijd, kunnen €0,13 per kilometer declareren bij de penningmeester.

Groep Leeftijdscategorie Contributie per kwartaal
(incl. vervoersbijdrage)
Welpen / Kangoeroe Klup < 6 jaar €20.00
Pupillen 6 t/m 11 jaar €48.00
Aspiranten 12 t/m 15 jaar €56.50
Junioren 16 t/m 18 jaar €66.00
Senioren > 19 jaar €83.00
Recreanten Alle leeftijden €44.00
Niet spelende leden Alle leeftijden €17.00


Automatische afschrijving van contributie en vervoersbijdrage

Automatisch laten afschrijven is gemakkelijk:
 • U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen
 • U kunt altijd het afgeschreven bedrag laten terugboeken of uw machtiging intrekken

Voor de contributieadministratie van onze vereniging is het minder werk en bovendien kunnen we daar kosten mee besparen. De verwerking van een automatische betaling is veel goedkoper dan een acceptgiro of een gewone overschrijving.

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Noteer daarvoor uw bankrekeningnummer op het inschrijfformulier. Controleer de juistheid van naam en adres, vul de datum in en plaats uw handtekening.

Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Aanschaf Koveni-kleding

Voor de aanschaf van Koveni-kleding verwijzen wij u naar de Clubkleding pagina op deze website.

Koveni digitaal

Binnen Koveni gaat er veel digitaal. Op Koveni.nl heeft elk lid zijn persoonlijke account waaronder je als lid veel meer informatie kan bekijken dan gasten kunnen. Dat kunnen pagina's specifiek voor leden zijn (met bijvoorbeeld e-mailadressen en telefoonnummers van andere leden), maar bijvoorbeeld ook specifieke pagina's voor een team of commissie/comité waar u in deelneemt.

E-mail

Ook wordt u op basis van dit account toegevoegd aan distributielijsten voor teams en/of groepen en krijgt u een Koveni e-mail adres dat doorstuurt naar uw persoonlijke adres, voornaam.achternaam@koveni.nl of voornaam.tussenvoegsel.achternaam@koveni.nl (u krijgt dus geen mailbox van Koveni).

Kortom, een belangrijk onderdeel bij Koveni is de digitale communicatie. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u al een account heeft op de website of er graag 1 wilt ontvangen. Dit account zal worden gekoppeld aan uw KNKV lidnummer.

Waar gaat mijn inschrijfformulier heen?

Uw inschrijfformulier wordt automatisch verstuurd naar de volgende partijen:
 • Allereerst naar de ledenadministratie. De ledenadministratie zal uw inschrijving verwerken en u aanmelden bij de bond.
 • In geval u een spelend lid wilt worden gaat uw inschrijfformulier ook naar de TC. Zij zullen u vervolgens in een team gaan indelen.
 • Als laatste gaat uw inschrijfformulier ook naar de webmasters. Zij zullen ervoor zorgen dat uw account wordt gekoppeld zodat u de mail ontvangt die voor u bedoeld is en u de benodigde rechten krijgt op de website.
Jouw privacy Cookies